9 شهریور 1400

روکش ایمپلنت چسبی

همانطور که قبلا گفته شد، دونوع روکش ایمپلنت از نظر نحوه ساخت وجود دارد، روکش ایمپلنت پیچی که در محتوای قبل توضیح داده شد و دیگری روکش ایمپلنت چسبی که در اینجا بررسی خواهد شد.
9 شهریور 1400

مزایا و معایب ایمپلنت فوری

ایمپلنت فوری نوعی ایمپلنت است که اگر شرایط استخوان بیمار ایده آل باشد و طول و عرض مناسبی داشته باشد، انجام می شود چون نیازی نیست که برای قرار دادن روکش دندان) که حداقل سه ماه طول می مشد( زمان صرف کنیم.
9 شهریور 1400

روکش ایمپلنت چسبی

در روکش ایمپلنت چسبی، روکش با چسب مخصوصی به پایه ی ایمپلنت متصل می شود. برخی از متخصصان معتقد اند که روکش پیچی ایمپلنت بخاطر مزیت هایش نسبت به این نوع روکش )روکش ایمپلنت چسبی( برتری دارد اما باید گفت کاربرد روکش ایمپلنت چسبی بیشتر از نوع دیگر روکش است چرا که نصب آن برای دندان پزشک راحت تر است و همچنین چالشی برای سفت کردن پیچ ها در موقعیت های نامناسب )روکش دندان های عقب( ندارد. در واقع هر نوع روکش مزیت و معایب مخصوص به خودشان را دارند و نمی توان گفت یکی از این نوع روکش ها فقط دارای مزیت است و هیچ گونه عیبی ندارد.